Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2022 оны аравдугаар сарын 20-ны өдөр болно. Хуралдаанаар  Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дарга, гишүүнийг томилох, чөлөөлөх тухай, шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах тухай, шүүгчийн сул орон тоо зарлах тухай, шүүгчид чөлөө олгох журам батлах тухай, нөлөөллийн мэдүүлэг шалган шийдвэрлэх тухай болон бусад асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Хуралдааны товыг байршуулж байна.