Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар өнөөдөр дараах асуудлыг хэлэлцэж байна.