Шүүхийн Тамгын газраас 4 дүгээр улирлын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ЕБС-ийн сурагчдыг гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, тэдний хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор "Цахим хэрэгсэл ашиглаж хуурч залилах гэмт хэргийн тухай”, "Хүүхэд оролцсон гэмт хэргийн түгээмэл тохиолдлууд”, "Монгол улсын замын хөдөлгөөний тухай хууль зөрчихөөс сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг Өлзийт, Баян-Өндөр, Есөнзүйл, Хархорин сумын ерөнхий боловсролын зургаан сургуулийн ахлах ангийн 520 гаруй сурагчдад шүүхийн захиргааны ажилтнууд зохион байгууллаа.

 

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР