Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын "Хууль зүйн мэдлэг чадварын" шалгалтад эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид 4, иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид 2, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид 1,  давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид 10 нэр дэвшигч тус тус 50-аас дээш оноо авснаар тэнцэн мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад оролцохоор боллоо. Мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтын хуваарийг хүлээн авна уу. 

 

 

 

 

      Тэнцсэн нэр дэвшигчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулга тус бүрийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим сайтад оруулсан. Иргэд, олон нийт нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл, саналаа цахим шуудангийн shuugch-songon@judcouncil.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой юм.

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс