Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг өнөөдрөөс(2023.03.27) эхлэн дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 

 

     Шүүгчид нэр дэвшигч нь өргөдөл, баримт бичгээ дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цаасаар болон цахимаар ирүүлэх юм.

 

  • Сул орон тооны талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 

  • Бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу.

  • Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын систем ашиглах зөвлөмж авах бол энд дарна уу.

  • Систем ашиглахдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс