Хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн “Хууль тайлбарлах мэдлэг, чадвар”-ын шалгалтын хуваарийн тов гарлаа.