Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2023 оны 122 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчид болон 132 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн эрүү, иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, сум дундын шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчид үндсэн хуулийн эрх зүйн мэдлэгээ шалгуулав. Мөн 123 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчид хууль тайлбарлах мэдлэг, чадварын шалгалтад оролцсон.

  

 

         Ийнхүү захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигч, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалт дууслаа. Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, сум дундын шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалт баталсан хуваарийн дагуу үргэлжилнэ.

 

   

 

Нэр дэвшигчдэд зориулсан санамж, зөвлөмжийг энд дарж авна уу.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүниий нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс