Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 12-ны өдөр зохион байгуулсан “Шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлого”-ын төсөлд санал авах хэлэлцүүлгийг Eagle News сурвалжилсныг хүргэж байна.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс