“Шүүх эрх мэдлийн бодлого”-ын төсөл боловсруулж, шүүгч, шүүхийн байгууллагын албан хаагч, хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэний нийгмийн байгууллагын саналыг тусгах ажил зохион байгуулж байна. Санал авах хэлэлцүүлэгт анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүхийн шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын дарга, албан хаагч нар танхимаар болон цахимаар оролцлоо.

 

Хэлэлцүүлгийг isee.mn сайтын редакци сурвалжилсныг хүргэж байна.