Ховд аймаг шүүхийн Тамгын газраас шүүхээр үйлчлүүлэгч ард, иргэдэдэд зориулан, шүүхийн байршлыг заасан тэмдэг, тэмдэглэгээг Ховд аймгийн Жаргалант сумын гудамж, зам талбайн дагуу байршуулах ажлыг зохион байгууллаа.

 

  

 

 

Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар