Шүүхэд хэрэг бүртгэх, хуваарилах, шүүх хуралдаан товлох, мэдээлэх, шүүгч шийдвэр гаргахдаа баримталдаг зарчим, шүүгч, өмгөөлөгч, прокурорын чиг үүрэг, шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлын талаар хөндсөн "Цагийн ажилтан" нэвтрүүлэг цацагдлаа.

 

      Тус нэвтрүүлгээр шүүх нь хүний эрхийг хамгаалах, хөндөгдсөн эрхийг сэргээх зорилгод чиглэсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоыг олон нийтэд ойлгуулахыг зорьсон болно. Бүтэн нэвтрүүлгийг https://youtu.be/6tTjERJd2F8 юутүб сувгаас хүлээн авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс