Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох нэр дэвшигчдийг өнөөдрөөс(2023.09.04) эхлэн 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 

     Шүүгчид нэр дэвшигч нь өргөдөл, баримт бичгээ 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цаасаар болон цахимаар ирүүлэх юм.

 

Цаасан материалыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 104 тоотод хүлээн авч байна.

 

  • Цахимаар бүртгүүлэх бол энд дарна уу.

  • Сул орон тооны талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 

  • Бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу.

  • Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын систем ашиглах зөвлөмж авах бол энд дарна уу.

  • Систем ашиглахдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс