Архангай аймгийн шүүхийн шүүгч, ажилтнууд Монгол Улсын дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч Ц.Цогтыг урьж, "ШҮҮХИЙН СТРЕССИЙН МЕНЕЖМЕНТ" сэдвээр сургалт заалгав.

 

      Тус сургалтаас стресс менежментийн аргуудаас суралцан, өөрийн болон бусдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, бухимдлаас ангижирч, тайвшрах арга барилд суралцах дадал хэвшил бий болгох мэдлэг олж авлаа. 

 

   

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР