Бор-Өндөр сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтарч 2023.09.12-ны өдөр Баянмөнх сум, 2023.09.13-ны өдөр Дархан сумдын иргэдэд тус шүүхийн Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Хэрлэнтуяа нь 2023 оны шүүн таслах ажлын хагас жилийн тайланг танилцуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал”, “Танхайрах гэмт хэрэг”, “Хулгайлах гэмт хэрэг”, “Архидалт” зэрэг сэдвүүдээр видео бичлэгийг хүргэлээ.

 

     

 

 

ШҮҮХИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ БАГ