Анхан болон давж заалдах шатны шүүгч нарт “Шүүгч болон түүний хамаарал бүхий этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд аюул занал учирсан үед” болон “Шүүгч биеэ хамгаалах зорилгоор тусгай хэрэгслийг хэрхэн хэрэглэх ашиглах вэ?” гэсэн сэдвээр шүүхийн хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч И.Содбаяр сургалт зохион байгууллаа.

 

Шүүгч нарт сургалт хийлээ

 

Завхан аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар