Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдааны тов гарлаа. 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс