АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН
     АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ