Тус шүүхийн дотоодын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр “БОР-ӨНДӨР ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ”-ийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдад “Бид мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Электрон тамхины хор нөлөө” зэрэг сэдвүүдээр Шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Оюун-Эрдэнэ, Б.Туяа нар нь сургалт, мэдээлэл өгч, сурагчдын сонирхсон асуултад хариулж, сургалтыг үр дүнтэй өнгөрүүллээ.

 

 


 

ШҮҮХИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ БАГ