Тус шүүхийн тамгын газраас 2024 оны 6 сарын 4 нь Сайхан сумын 3-р багт "Номгон”-д "Нээлттэй Шүүх” арга хэмжээг зохион байгуулж багийн иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаа. Мөн Номгон Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-12 ангийн сурагчдад "Зөрчлийн тухай хууль, Хүний эрх, эрх чөлөө, халдашгүй байдал” сэдвээр шүүгчийн туслах Д.Ёлка сургалт орж мэдээлэл өглөө.

 

   Сайхан сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар