Сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа“Сэтгэлгээгээ өөрчилж байж бид хөгжинө” гэсэн сэдвээр шүүгч ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Хувь хүний хөгжлийн лектор багш” Д.Мөнхтунгалаг удирдан явууллаа.

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар